SWWB Kancelaria Prawna S.C.

adw. Marzena Sitna, r.pr. Sławomir Byra

SWWB Kancelaria Prawna S.C.

Zakres usług

Obsługa prawna firm

Kancelaria Prawna świadczy kompleksową obsługę prawną wszelkich podmiotów gospodarczych, w tym spółek, osób prowadzących działalność indywidualną, fundacji, stowarzyszeń. Obsługa prawna obejmuje bieżące wsparcie oraz prowadzenie spraw we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Kancelaria w szczególności:

 • udziela porad i konsultacji prawnych w formach dogodnych dla klienta,
 • przeprowadza audyty prawne,
 • zapewnia kompleksową obsługę we wszelkiego rodzaju negocjacjach z kontrahentami Klientów,
 • sporządza umowy, uchwały, statuty, regulaminy,
 • zajmuje się prawem autorskim i prawem własności przemysłowej,
 • prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych,
 • obsługuje podmioty medyczne oraz zapewnia pomoc prawną indywidualnym praktykom lekarskim,
 • prowadzi postępowania z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego,
 • prowadzi postępowania windykacyjne przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne,
 • prowadzi postępowania związane z rejestracją spółek,
 • prowadzi postępowania z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłościowego i układowego,
 • reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach przed wszelkimi urzędami i sądami arbitrażowymi oraz przed Urzędem Zamówień Publicznych,
 • prowadzi kompleksowo postępowania podatkowe w tym dotyczące optymalizacji podatku VAT,
 • prowadzi sprawy cywilne, pracownicze, karne gospodarcze i karnoskarbowe,
 • zajmuje się sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych osób prawnych, także w przypadku naruszeń tych dóbr przez media (prasa, telewizja, internet).

Kancelaria zapewnia również obsługę w języku angielskim, współpracuje z tłumaczami przysięgłymi wielu języków. Na stałe współpracuje z zaufanymi Kancelariami Notarialnymi oraz profesjonalnymi Kancelariami Komorniczymi na terenie całego kraju.

Obsługa prawna jednostek administracji publicznej

Kancelaria Prawna świadczy kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Obsługa prawna obejmuje bieżące wsparcie, pomoc prawną przy kluczowych i strategicznych projektach samorządowych oraz prowadzenie spraw we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Kancelaria w szczególności:

 • świadczy stałą obsługę w siedzibach jednostek oraz w formach dogodnych dla klienta,
 • zapewnia obsługę organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • zapewnia kompleksową obsługę spółek komunalnych, zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych, szpitali, SPZOZ, spółek medycznych,
 • przeprowadza przekształcenia zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych w spółki prawa handlowego,
 • przeprowadza projekty związane z przekształceniami szpitali i SPZOZ w spółki prawa handlowego,
 • udziela wszechstronnego wsparcia prawnego w sprawach z zakresu zamówień publicznych,
 • zapewnia kompleksową obsługę szkół, przedszkoli i żłobków,
 • udziela wsparcia w zakresie prawa finansów publicznych,
 • przeprowadza projekty optymalizacji podatku VAT,
 • udziela wsparcia w zakresie ochrony dóbr przed naruszeniami dokonanymi przez media (prasa, telewizja, internet),
 • udziela kompleksowego wsparcia w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej,
 • prowadzi obsługę prawną procesów inwestycyjnych i budowlanych,
 • prowadzi postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne.

Kancelaria współpracuje z zaufanymi Kancelariami Notarialnymi oraz profesjonalnymi Kancelariami Komorniczymi na terenie całego kraju jak również z biegłymi różnych specjalności.

Obsługa klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa administracyjnego. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie spraw sądowych jak i pozasądowych.

Kancelaria w szczególności zajmuje się:

 • sprawami o podział majątku dorobkowego w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych,
 • sprawami z zakresu prawa rodzinnego (o rozwód, alimenty, zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej),
 • sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek),
 • sprawami z zakresu prawa pracy (o roszczenia ze stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy),
 • sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzeniem postępowań nakazowych i upominawczych,
 • prowadzeniem spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • prowadzeniem postępowań egzekucyjnych,
 • sprawami z zakresu prawa wekslowego,
 • sprawami z zakresu prawa bankowego,
 • opiniowaniem umów deweloperskich oraz reprezentowaniem w negocjacjach i sporach z deweloperami,
 • sprawami dotyczącymi wywłaszczeń nieruchomości w tym uzyskiwaniem odszkodowań,
 • sprawami dotyczącymi obniżenia opłat za użytkowanie wieczyste,
 • sprawami dotyczącymi służebności przesyłu w tym uzyskiwaniem odszkodowań,
 • sprawami zmierzającymi do uzyskania odszkodowań za błędy medyczne,
 • pomocą przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Kancelaria zapewnia również obsługę w języku angielskim, współpracuje z tłumaczami przysięgłymi wielu języków. Na stałe współpracuje z zaufanymi Kancelariami Notarialnymi oraz profesjonalnymi Kancelariami Komorniczymi na terenie całego kraju.